Prawo restrukturyzacyjne
i upadłościowe

O prawie restrukturyzacyjnym
i upadłościowym

Dziedzina prawa zajmująca się kształtowaniem relacji między dłużnikami oraz wierzycielami, zwłaszcza w przypadku niewypłacalności dłużników.

Prawo restrukturyzacyjne reguluje zawieranie przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami oraz skutki układu, a także przeprowadzenie działań sanacyjnych (naprawczych), tak, aby można było uniknąć ogłoszenia upadłości dłużnika. Prawo upadłościowe znajduje zastosowanie z kolei już gdy ogłoszenia upadłości nie można było uniknąć i reguluje zasady dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych dłużników na rzecz wierzycieli, a także inne skutki ogłoszenia upadłości.

Z jakimi sprawami możemy Ci pomóc:

Opracowanie układu z wierzycielami, obejmujące zarówno doradztwo jak i kwestie formalne związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku;

  • Reprezentacja w negocjacjach z wierzycielami bądź dłużnikiem oraz w postępowaniu sądowym w tym zakresie;
  • Dochodzenie roszczeń od dłużników;
  • Umarzanie zobowiązań powstałych wskutek ogłoszenia upadłości dla klientów będących osobami fizycznymi

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług

Bazując na doświadczeniu naszego zespołu, w sprawach z obszaru prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego cechuje nas dynamika i kompleksowość działań, których głównym celem jest zawsze wypracowanie dla klienta jak najlepszego rozwiązania, niezależnie od tego czy jest on wierzycielem czy dłużnikiem.   

Pozostałe obszary praktykowanego prawa

Prawo cywilne

Pomoc w zagadnieniach wynikających z Kodeksu Cywilnego oraz umów.

Prawo karne

Świadczenie pomocy osobom zaangażowanym w postępowanie karne.

Prawo gospodarcze

Pomoc prawna związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz obsługa prawna przedsiębiorców.

Skontaktuj się z nami

Zachęcamy do nawiązania kontaktu z przedstawicielami Kancelarii.

Każda przedstawiona nam sprawa zostanie potraktowana z należytą troską i żywimy nadzieję, że będzie początkiem owocnej współpracy.

EnglishDeutschPolski