Prawo cywilne

O prawie cywilnym

Gałąź prawa stanowiąca podstawę stosunków społecznych każdej nowoczesnej cywilizacji, swoim zakresem obejmująca wiele innych podgałęzi. Jej główną cechą jest regulowanie stosunków pomiędzy podmiotami autonomicznymi, czyli takimi, między którymi nie istnieje relacja podporządkowania.

Na prawo cywilne składa się jednak nie tylko określenie warunków zawierania umów między takimi podmiotami, ale również prawo rzeczowe, traktujące o postępowaniu z rzeczami, prawo spadkowe regulujące m.in. warunki dziedziczenia i sporządzania testamentów oraz prawo rodzinne, skupiające się na stosunkach między członkami rodziny, zarówno materialnych jak i osobistych.

Z jakimi sprawami możemy Ci pomóc:

  • Sporządzanie i opiniowanie projektów umów, a także ewentualne negocjowanie ich postanowień pomiędzy stronami
  • Zagadnienia dotyczące prawa rzeczowego – sprawy dotyczące ochrony własności i posiadania, współwłasności, zasiedzenia, służebności, użytkowania wieczystego oraz wszelkich innych kwestii związanych z tym tematem;
  • Dochodzenie roszczeń wynikających z istniejących zobowiązań oraz pomoc w zabezpieczeniu interesu klienta od którego wierzyciel próbuje dochodzić roszczeń bezpodstawnie;
  • Ochrona dóbr osobistych osób fizycznych oraz prawnych.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług

Rozbudowanie gałęzi prawa jaką jest prawo cywilne nie stanowi dla naszego zespołu przeszkody, a wręcz przeciwnie – otwiera możliwości na szerszy zakres współpracy i reprezentację interesu klienta na wielu płaszczyznach.

Pozostałe obszary praktykowanego prawa

Prawo karne

Świadczenie pomocy osobom zaangażowanym w postępowanie karne, zarówno na podstawie Kodeksu Karnego.

Prawo gospodarcze

Pomoc prawna związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz obsługa prawna przedsiębiorców.

Prawo restrukturyzacyjne

Obsługa klientów w zakresie aspektów prawnych zmian w przedsiębiorstwach oraz ich likwidacji.

Skontaktuj się z nami

Zachęcamy do nawiązania kontaktu z przedstawicielami Kancelarii.

Każda przedstawiona nam sprawa zostanie potraktowana z należytą troską i żywimy nadzieję, że będzie początkiem owocnej współpracy.

EnglishDeutschPolski