Sprawy frankowe

Czym są sprawy frankowe

Sprawy frankowe jest to termin o szerokim zakresie, używany do zbiorczego określenia spraw dotyczących kredytów zaciąganych przez konsumentów, których wysokość spłaty uzależniona była od kursu Franka Szwajcarskiego – tzw. kredyt indeksowany do waluty obcej.

Ta niegdyś popularna praktyka stała się w ostatnich latach przedmiotem licznych sporów sądowych,  ze względu na kontrowersje jakie budziły niektóre postanowienia zawieranych umów. W ich wyniku zadłużenia kredytobiorców często znacznie przewyższały zaciągnięte przez nich pożyczki. Interesem klientów było więc unieważnienie takich umów bądź „przewalutowanie” zobowiązań w taki sposób, by ich wysokość nie zależała już od waluty obcej, a wyrażana była jedynie w określonej kwocie polskich złotych.

Dzięki wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 r. o sygn. C-260/18, coraz więcej postępowań prowadzonych w takich sprawach przed polskimi Sądami kończy się wyrokami korzystnymi dla kredytobiorców.

W czym możemy Ci pomóc:

  • Unieważnienie umowy kredytowej zaciągniętej we Frankach Szwajcarskich;
  • Przewalutowanie umowy kredytowej – uznanie przez Sąd za zobowiązanie zaciągnięte w polskiej walucie zamiast Franka Szwajcarskiego;
  • Dochodzenie zwrotu nadpłaty dokonanej na rzecz banku;
  • Dochodzenie zwrotu kosztów sądowych.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług

Jako zespół kancelarii cały czas na bieżąco monitorujemy linię orzeczniczą sądów w sprawach frankowych. Dysponując najświeższymi argumentami oraz materiałami zawsze jesteśmy w stanie opracować najbardziej optymalną metodę postępowania, dbając o interes klienta i mając na celu by sprawa zakończyła się na jego korzyść w jak najkrótszym czasie.

Skontaktuj się z nami

Zachęcamy do nawiązania kontaktu z przedstawicielami Kancelarii.

Każda przedstawiona nam sprawa zostanie potraktowana z należytą troską i żywimy nadzieję, że będzie początkiem owocnej współpracy.

EnglishDeutschPolski