Prawo karne

O prawie karnym

W swoim najogólniejszym pojęciu, prawo karne reguluje zasady ponoszenia odpowiedzialności karnej za popełnienie czynu zabronionego pod groźbą kary. Jednak jest to o wiele więcej niż tylko stosowanie części materialnej kodeksu karnego w procesie karnym.

Prawo karne opisuje również warunki odbywania kar oraz ma wpływ na postępowanie z nieletnimi sprawcami przestępstw. Można w nim także wyróżnić niezwykle ważną gałąź jaką jest prawo karne gospodarcze.

Zajmuje się ono przestępstwami popełnianymi w związku z podejmowanymi działaniami o charakterze gospodarczym, z czego część tych przestępstw stanowią „white collar crimes” – działalność przestępcza osób o wysokim statusie społecznym oraz wykształceniu.

Z jakimi sprawami możemy Ci pomóc:

  • Reprezentacja klienta w postępowaniu karnym we wszelkich jego trybach oraz etapach (przygotowawcze, sądowe) opisanych w Kodeksie Postępowania Karnego;
  • Przygotowywanie środków odwoławczych od orzeczeń sądów;
  • Sprawy związane z działalnością zorganizowanych grup przestępczych;
  • Doradztwo i obsługa prawna w zakresie przestępstw gospodarczych, w szczególności white collar crimes

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług

Zespół Kancelarii posiada bogate doświadczenie w reprezentacji klientów podczas postępowań karnych. Aspekty tej dziedziny prawa poza naszą pracą stanowią również naszą pasję, co gwarantuje, że obsługa spraw w tym zakresie będzie dla nas czymś o wiele większym niż tylko obowiązek.

Pozostałe obszary praktykowanego prawa

Prawo cywilne

Pomoc w zagadnieniach wynikających z Kodeksu Cywilnego oraz umów.

Prawo gospodarcze

Pomoc prawna związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz obsługa prawna przedsiębiorców.

Prawo restrukturyzacyjne

Obsługa klientów w zakresie aspektów prawnych zmian w przedsiębiorstwach oraz ich likwidacji.

Skontaktuj się z nami

Zachęcamy do nawiązania kontaktu z przedstawicielami Kancelarii.

Każda przedstawiona nam sprawa zostanie potraktowana z należytą troską i żywimy nadzieję, że będzie początkiem owocnej współpracy.

EnglishDeutschPolski